betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

 Vine Domnul Isus !

  

 

 


 Interesul nostru fața de evenimentele care preced venirea Domnului ,nu este un interes de cunoastere a vremilor ci un interes de sfințire ,de veghere și pregatire,în concordanță cu atenționările ,sfaturile ce lea dat Domnul Isus Bisericii Lui.  

Imi amintesc că ,de mic copil auzeam în Biserică atenționarea care Duhul Sfint o făcea credincioșilor să-se pregătească ,că se apropie Venirea Domnului ,și că pe scena lumii se vor întîmpla evenimente descrise de Cuvîntul Scripturi.

Au trecut ani și Bisericile sunt interesate tot mai puțin de venirea Domnului,în locul vegherii este introdus formalismul,(vițelul de altădată din pustie)ritualul ,care fac ca Biserica să nu mai posede viața,și fară de aceasta nu poate fi vorba de veghere,asa cum se spunea într-o poezie creștină: 
Nu se uită pe sub pleoape 
Ca li-s candelele goale 
Dorm de ani de zile aproape 
Și nu-ncearca să se scoale 
Nici strigare nici semnale 
Și nici doruri de uleiuri 
Pentru ei sunt basme goale 
Toate-s astăzi obiceiuri 
Domnul Isus  și Apostoli vorbesc despre vremurile din urma,arătîndu-ne starea lumii în aceste vremuri,dar trebuie să înțelegem că vremurile din urmă sunt întreaga perioadă a Bisericii pe pamînt,trebuie de asemenea să știm că unele din evenimente sunt arătate întrun viitor imediat iar altele întrun viitor mai îndepărtat,să luam de exemplu profeția despre distrugerea Ierisalimului,era clar că aceasta se va intimpla nu peste multă vreme,dar atunci cînd Domnul Isus profețește despre Evanghelie profeția  are în vedere sfîrșitul ,atunci cînd va ajunge la toate neamurile Mat 24;14 Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.

atunci va veni sfârșitul.

Despre aceasta vorbește și Ap Pavel în Rom 11;24 Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține până va intra numărul deplin al Neamurilor.

Apostolul Pavel vorbește despre întoarcerea nationala a Israelului la Domnul Isus,lucru care se va întimpla dupa venirea Domnului Isus ca să ridice Biserica Sa ,de fapt întoarcerea lui Israel va preceda începutul împărației de o mie de ani.In împarația de o mie de ani Biserica va fi cea prin care Domnul Isus guvernează împaratia ,aceasta trebuia să fie lucrarea Poporului Israiel,dar Domnul Isus spune în Mat 21 ,că Imparația va fi luata de la Poporul Evreu și dată unei națiuni care va aduce rod,iar aceasta națiune este Biserica Domnului,In 1 Petru 2;9 

Apostolul spune : Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție   împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; de fapt aceste cuvinte le spusese Dumnezeu lui Israiel înainte de a le da cele zece porunci,la coborarea de pe muntele Sinai,Exod 19;6 Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt.

Revenind la Profețiile din cartea Apocalipsa unde este foarte bine oglindită dispensația harului,timpul oferit de Dumnezeu Mîntuirii neamurilor,la finalul acestui timp va avea loc Răpirea Bisericii,spre finalul acestui timp va fi o perioadă de timp numită “necazul cel mare “care va avea doua ținte : 

1.Biserica 

2.Israel 

Mulți dintre credincioși au îmbrățișat teoria că Biserica Domnului va fi răpită înaintea acestui necaz mare,deci,spun ei , necazul cel mare nu are deaface cu Biserica,consider riscant acest punct de vedere.

De unde vine aceasta teorie?

Se crede că ,dat find faptul că ,creștinii au libertate ,nu mai sunt prigoniți,în mileniul al treilea ,nu vor mai fi credicioși omorîți pentru credință,dar acest lucru este fals,Biserica Domnului este în necaz ,că în țările moderne nu mai sunt omoriți credinciosi pentru credinta ?că Biserica nu este în prigoană ?acest lucru nu se întîmplă fiindcă Biserica timpului modern nu se implică în mîntuirea oamenilor în mod plenar asa cum spune Domnul Isus,implicarea naște prigoana ,dar aduce și biruința ,iar acolo unde credicioșii sunt implicați ,acolo mor oameni pentru credința în Domnul Isus,și pe tot glbul pamîntesc aproape zilnic mor oameni pentru credintă.

Confuzia există și din faptul ca se separă Israelul de Biserica,mîntuirea este pentru toți oameni ,deci și pentru evrei,și de aici încep acele marcaje ,pe care cei ce susțin aceasta teorie le aplica carți Apocalipsa ,pîna aici ,spun ei,este vorba despre Biserică ,și de aici înainte este vorba despre Israiel .

Necazul cel mare este perioada cea mai grea din punct de vedere spiritual și pentru Biserică ,dar și pentru Israel,aceasta perioada de sapte ani ,doi ori trei ani și jumatate,este ultima încercare a lui Satan de a distruge lucrarea lui Dumnezeu.

Dar în viziunea Profetiilor din cartea Apocalipsa vedem că atunci cînd îngerul a sase-lea a varsat potirul peste raul cel mare Eufrat,care este una din cele mai mari organizații omenesti ,în acel timp Biserica era pe pamint,atenționarea nu era adrasata Israelului ,ci Bisericii "Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea!" deasemenea în versetul 11 este chemarea neamurilor la pocăinta,timp de îndurare acordat de Dumnezeu ,dacă Biserica era răpită,cum mai puteau neamurile să-se pocăiasca,căci timpul lor trecuse , și au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor și din pricina  rănilor lor rele, și nu s-au pocăit de faptele lor.

Daca aceste lucruri se întimplă în timp ce Biserica este pe pamînt, înseamnă că după al saselea potir al miniei lui Dumnezeu ,cînd nu se mai face strigarea la pocaință ,numai pocăința mai putea fi salvarea și oprirea mîniei lui Dumnezeu ,dar acum nu mai puteau să se pocăiască,harul îndurarea lui Dumnezeu este luat de la neamuri,findcă , între al saselea potir și al saptelea, Biserica este răpită,deoarece cu al saptele potir se sfîrșește taina lui Dumnezeu, temenul “sa isprăvit”înseamnă că Dumnezeu a terminat cea ce a avut în planul lui cu neamurile,urmeaza cataclismul final ,o curațire a pămîntului ,al pregătirii pentru împărația de o mie de ani.Pentru Biserica Domnului

Este important să știe că : -este în timpul necazului -pegatirea ei pentru răpire trebuie să fie intensă -evenimentele conduc spre cel de al saselea potir al mîniei lui Dumnezeu -întreita putere a celui rau coalizează zilnic popoare ale lumii pentru scopurile ce le are 
-organizația ce ținea echilibrul între natiuni îsi perde puterea pe zi ce trece, lucru atît de vizibil în ultimul timp.

Că după aceste lucruri urmeaza căderea și judecata Babilonului cel mare, numită și femeia care stă pe fiară ,despre care Ioan spune atunci cînd o vede descoperită,spune fraza :m-am mirat minune mares-au spus multe ipoteze despre aceasta mirare mare a Apostolului ,eu cred că mirarea este gnerată de faptul că Ioan știa despre Biserică altceva ,și acum o vede în altă postură care îi produce mirarea,îmbracămintea femeii, [ Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare...... Ap 17;4] Aceasta nu este decît Biserica apostată,Biserica care a pactizat cu cu puterea politică ,ea făcea negoț cu negustorii pamintului,printre care amintesc unul uluitor ,facea comerț cu sufletele oamenilor,Ap 18;....13 

Este important pentru copii Domnului să știe că traim în mijlocul acestor evenimente,deasemenea trebuie să știm să veghem ,cum niciodată nu sa vegheat ,semnalul care doresc să îl trag este un semnal de avertizare ,de provocare la o viață sfîntă,la o trăire intensă prin Duhul Sfint.Și pentru că Domnul Isus spune că ziua Lui va veni ca un hoț,pe furis,cînd întunericul este mai mare,vă provoc dragi frați și surori să incepem o veghere în care să peseveram ,să nu trăim nici o clipă fara de veghere ,în felul acesta lasam loc deplin Duhului Sfint să introspecteze fința noastră ,ca sa fim pregatiți în vederea iminentei venirii a Domnului Isus ca să rapească Biserica Sa .

Asa dori ca predica de azi să nu fie o incursiune escatologică ,nu acest lucru mi-am propus,ci aș dori ca prin puterea Duhului Sfînt, ea sa aibă efectul unei atenționari ,a unei provocări la ;
-O VIAȚĂ TRĂITĂ ÎN SFINȚENIE
-O VIAȚĂ TRAITĂ ÎNTR-O INTESĂ VEGHERE
-O VIAȚĂ IMPLICATĂ PLENAR ÎN ÎMPLINREA MAREI MISIUNII 
Iubiți frați și surori ,să-ne rugăm intens înaintea Domnului ca peste Biserica Lui să vină valul trezirii spirituale și ma rog Domnului ca această lucrare să înceapă de la noi de aici din Oltenia Amini...... “Maranata”.Domnul nostru vine.