betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

 Sărbătoare creștină ?

                 

Iubiți frați și surori:Luna decembrie a fiecărui an este luna cea mai agitată,aproape pe întreg mapamondul,motivul agitației ar spune mulți ,sărbătorile de iarnă ,dar nu sărbătorile de iarnă generează această agitație ,ci pregătirea pentru fastul sărbătorii ,și de aici și dilemma ,ce sărbătoresc creștinii de fapt?

Nu vreau să supăr pe nimeni ,trebuie să fie bucurie ,dar dacă lumea petrece și se bucură că a venit crăciunul, iar,Nedumerirea s-au durerea mea este de ce Creștinii practici ,autentici  participă ,sărbătoresc nașterea Domnului Isus în același fel ca și lumea ?

Faptul că se sărbătorește Nașterea Domnului Isus în fiecare an la 25 decembrie ,deși dacă ne orientăm în Biblie și comparăm cu datele istorice ,sub nici o formă nu putea fi în luna decembie,dar nu este rău să îți amintești unul din cele mai importante evenimente din istoria omenirii,nașterea lui Isus,sau întruparea Logosului a Cuvîntului Viu așa cum redă Ev Ioan, La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.[Ioan 1;1,2,3,4.]

Consider că fastul sărbătorii nașterii Mîntuitorului,praticat în spatiul creștin, nu are de-a face nimic cu Mîntuitorul Isus,cînd totul cade  pe lucrarea omului și nu a Dumnezeirii,atîtea obiceiuri,exprimări,forme,care seamănă mai mult cu  activități idolatrice ,de fapt sărbătoarea și oficierea ei își are esența fastică în sărbatoarea zeului soare,din sărbătorile romane Saturnalia, ultima  zi a sărbătorii numită  Dies Natalis Invieti [Ziua nașterii neînvinsului],care se sărbătorea în fiecare an  la 25 decembrie .În dorința de a atrage păgînismul la creștinism , sub împăratul roman Constantin, ce se creștinase prin mama sa Elena ,schimba sărbatorile păgîne în sărbători creștine,asfel în anul 354 d.Hr apare pentru prima dată sărbătoarea Nașterii Domnului ,s-au așa cum este denumirea ei populară Craciunul”devenind sub domnia iîpăratului roman Iustinian sărbătoare oficială.

Este cert faptul că ,sărbătoarea nașterii Domnului pe data de 25 decembrie a fiecarui an este o sărbătoare impusă creștinismului ,de cei care guvernau lumea în perioadă primatului creștin, asimilînd creștinismul politicii statale,cu scopuri meschine,în primul rînd de a domina popoarele.

Ce este nociv în fastul sărbătorii ? În primul rînd inducerea în conștința tinerei generații ,a unui adevăr mistificat,pe jumătate spus ,a convertirii adevărului înt-un basm popular ,fără esența,care va perpetua necontenit surogatul și nu efectul evenimentului.

Ce are comun întruparea Mîntuitorului cu:Bradul cu podoabe, goană după mîncare cît mai bună,haine noi,chefuri de pomină.....unde este Isus în toate acestea?Cînd dezmătul așa zisului creștinism din zilele noastre atinge paroxismul,amestecînd cele sfinte cu cele lumești ,lăsînd în toate egocentrismul uman să-și etaleze fețele,lăsînd în umbră unul din cele mai de seama evenimente din univers,cea mai mare minune a tuturor veacurilor,care a dat prin valoarea ei cele mai mari beneficii eternității.

În lucrarea de pastorație în decursul anilor am încercat pe cît posibil să elimin filonul popular din sărbătoarea creștină,în mod deosebit în Bisericile nou plantate ,unde elementul tradițional își pierde în mare măsură eficiența prin natura nouă a credinciosului,totuși tendința există,în consecință iubiți frați și surori ,orice sărbătoare își are efectul numai atunci cînd este sărbătorită într-o natură înoită de Isus Domnul și Mîntuitorul nostru,așa cum spune Apostolul Pavel ....să sărbătorim nu cu un aluat vechi ci cu o plămădeală nouă.

Cu ocazia amintirii nașterii Mîntuitorului doresc să scot în evidență personalitatea proeminentă a celei mai desăvîșite persoane care a tranzitat planeta noastră Isus Cristos,despre care cel mai elocvent vorbește Biblia,în care persoana Domnului Isus este menționată de peste o mie de ori, peste șase sute de prorociii vorbesc despre El,în Noul Testament Numele Isus îl găsim menționat de peste cinci sute de ori,pe lîngă acestea se află atîtea sinonime și simboluri care vorbesc despre Domnul Isus.

Domul Isus a anunțat venirea în lumea noastră cu peste opt sute de ani înainte ,Prorocul Isaia,Mica.. prorocesc venirea Lui,Psalmul 22 ne aunța cu peste o mie de ani, despre nașterea,viața ,suferințele și moartea Domnului Isus.

Despre Domnul Isus Vorbește Cerul și pămîntul, Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea."[Mat 3;17] Îngerul i-a răspuns: "Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.  [Luc 1;35],despre Domnul Isus,personalitatea Lui și urmașii Lui vorbesc istoricii din secolele I si II d.Hr ,amintesc pe ,Tacitus,Thalus,Seutoniu,Pliniu Cel Tinăr,Iosif Flaviu,scriitorii din timpul perioadei primelor secole creștine vorbesc despre Domnul Isus,Celsus scriitor Grec ,despre care se spune ca a fost un adversar al creștinismului vorbește despre Domnul Isus ,Iulian Apostatul un împărat roman care a dorit să restabilească din nou păgînismul vorbește despre Domnul Isus,acest împărat roman,care a scris o carte "Împotriva Galelienilor”în care batjocorește pe Isus și urmașii Săi,se spune că în lupta cu Parții ,pieptul i-a fost străpuns de o săgeată,a murit strigînd către ceruri "Ai învins Galiliene”de fapt pentru aceasta a venit Isus în lumea Noastră să învingă,A ÎNVINS MOARTEA,A ÎNVINS PĂCATUL,EL VREA CA ȘI NOI SĂ FIM ÎNVINGĂTORI,să învingem fastul,tradiția,basmele ,surogatele,care învăluie această sărbătoare,și să le înlocuim cu ,Adevărul,cu un Isus Viu ,Cu un Isus aducător de pace,de învoire între oameni ,de pioșenie și curătie suflețească,

Iubiți frțti și surori:Este timpul cînd ar trebui să fim mai vigileți ,prudența aduce întodeauna benificii ,Domnul Isus ne îndeamnă la aceasta,nu lăsa ca lumea să te inunde din nou,nu lăsa ca privirile să-ți cadă pe Egiptul din care Domnul Isus te-a scos,EL ISUS a venit să se nască luînd trup omenesc ,pentru ca noi oameni să primim mîntuirea prin EL,nu-L înlocui cu un brad împodobit,cu o masă festivă,cu oferta diavoluilui de pe piață ,numai pentru ca așa este moftul vremii.

Dacă tendința este în aceste vremuri mai mult catre lume,modernismul,improvizațiile,obișnuitul,fastul,...pot sa fie săgeți îndreptate spre Biserica lui Isus,vegherea este un bun atribut pentru membrii Bisericii cit și pentru conducători ei,fie ca Duhul Sfînt să miște în inima noastră dorinți după cărările de odinioară ,momente înviorătoare în viețile credincioșilor ,ca la orice sărbătoare creștină ȘI NU NUMAI,Domnul Isus Cristos să fie viu în inimile noastre.

A venit Isus la noi oamenii să ne Mîntuiască,a venit cînd lumea era cufundată în întunericul păcatului,după un timp îndelungat cînd cerul nu a mai comunicat cu omenirea ,pe cîmpiile Betleemului din Iudeia ,cerul a vorbit din nou,ni sa adus o veste bună: Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle." Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu, şi zicând: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ [Luca 2;10-14]

A venit Isus la noi,speranța omenirii,Cuvîntul,logosul care așa cum spunea filozoful Platon ,elevul lui Socrate,care a trăit pe vremea cînd cultura greacă a cunoscut cea mai înfloritoare perioadă,adresîndu-se celor care îl ascultau a spus:Poate va veni o zi în care Dumnezeu va trimite un Cuvint[Logosul] care va descoperii toate tainele,și va lămuri toate lucrurile.

Cuvîntul a venit, s-a întrupat,așa cum Ioan Ev proclama solemn venirea Lui,Cuvîntul ,El trebuie să locuiască în noi ,în inima noastră,a venit pentru noi ,fiindcă ne-a iubit,în curînd Cerul va vorbi din nou ,Donul Isus va reveni după Biserica Lui,nu cea formală, nu cea plină de tradiții,ci Biserica vie ,Biserica care îl așteaptă în veghere și curăție ,să ne ajute Domnul Isus să ne pregătim pentru acest eveniment .

                                 Pastor MARGEA TEODOR

                         Biserica Penticostală Betania Caracal