betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

 Post si rugaciune
 Post si rugaciune

 POST  SȘI  RUGĂCIUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                               La început de an "oferta" este cea mai importantã !

Nu doar pentru că este iarnă,dar la începutul fiecărui an Biserica noastră se adună la rugăciune insistentă înaintea Domnului ,nu pentrucă nu ar fi program de rugăciune săptămînal,s-au cei mai mulţi creştini nu se roagă acasă, consider că fiecare creştin ştie ce importanţă are rugăciunea în viaţa lor .Iarna este un anotimp mai lejer în ce priveşte presiunea atîtor activităţi care răzbat în viaţa omului şi care sunt mai relevante în alte anotimpuri.

Noi suntem îndemnaţi de Cuvîntul Scripturii să ne rugăm neîncetat comf cu 1 Tes 5;17 Rugaţi-vă neîncetat. De cele mai multe ori ceea ce ar trebuii să fie un atuu al creştinului este o considerabilă carenţă ,considerăm căci provocarea Bisericii la rugăciune este o binecuvîntare. Stiu căci sunt multe teorii despre rugăciune,şi nu doresc să fac acest lucru,doresc doar să provoc creştinii,Bisericile ,să se roage mai mult , sunt încredinţat că ori care altă Biserică de orice confesiune ar fi ,există şi pentru că a promovat rugăciunea în viaţa Bisericii.

Este nevoie să mulţumim Domnului neîncetat pentru atîtea binecuvîntări şi pentru protecţia ce ne-o acordă în aceste vremuri, dar pentru că trăim timpul specific vremilor din urmă este necesar să ne rugăm cu multă stăruinţa,așa cum spune Ap Pavel: Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.Rom 12;12.Consider că este nevoie de multă staruinţă în rugăciune ,în diferitele probleme cu care se confruntă Biserica ,pentru a primii umplerea cu Duhul Sfînt,avem modelul Bisericii primare ,care după porunca Domnului a stăruit în rugăciune pentru primirea Darului Sfîntului Duh aşa cum spune Domnul Isus: Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, "pe care", le-a zis El, "aţi auzit-o de la Mine.Fap 1;4.Ei au ascultat porunca Domnului şi îi vedem la rugăciune; Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. Fap 1;14.Iubiţi fraţi şi surori,vedem înplinită promisiunea Domnului,dar numai pentru cei ce au ascultat; Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.Fap 2;2,3

Această lucrare nu a fost doar atunci,ea sa repetat neîncetat în Biserica Domnului pîna în zilele noastre,şi aşa va fi pînă la venirea Domnului. Vedem această lucrare bine exprimată în cartea Fap Ap,iar din cele cinci cazuri arătate , în trei din ele vedem că aceeaşi manifestare de la Cinzecime se repetă ; Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. ..Fap 10;44,45,46 Deasemenea în Fap 19;4,5,6; Atunci Pavel a zis: "Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus." Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi proroceau. Credincioşii se confrută cu multe împotiviri din partea diavolului,este necesar ca ei să fie înputerniciţi prin Duhul Sfînt,ca să poată lupta împotriva duhurilor celui rău ,stăruinţa în rugăciune,postul,menţin creştinul treaz,în stare de veghere,ele pot să fie un scut pentru ori care din copiii Domnului.În Evanghelia după Luca ,în predica despre stăruinţa în rugăciune, Domnul Isus spune cît de mult doreşte D-zeu să ne dea Duhul Sfînt; Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!"Luc 11;13,pentru aceasta trebuie să insistăm în rugăciune,să stăruim în rugăciune; De aceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. Luca 11;9,10. Sufletele noastre au nevoie de rugăciune,cînd ai o viaţa de rugăciune intensă atunci: -biruinţa este mai mare .

-intimitatea cu Domnul este mai profundă .

-lauda la adresa Domnului este o armonie sfîntă.

-rugăciunea atinge cea mai mare dimensiune,atinge cerul,pe D-zeu.

-rugăciunea este unul dintre cele cinci canale prin care se scurge putere lui Dzeu spre noi.

-rugăciunea aduce protecţie în viaţa credinciosului. Se spune într-o istorioară ,că în razboiul dintre Corea de sud si Corea de nord, un soldat creştin auzea din tranşeu strigătul disperat al prietenului său cel mai bun care era rănit în front. Erau mulţi alţi răniţi care strigau disperaţi după ajutor, dar nimeni nu îndrăznea să se ducă de teamă ca ar putea fi raniți de vre-un glonţ. Tînărul creştin în fiecare minut întreba cît este ceasul. Şi la un moment dat i s-a spus că este ora 21 :00, atunci a fugit fară nici o frică, a căutat prietenul şi l-a adus în siguranță în tranșeu. Gloanţele șuierau în jurul lui din toate părţile. Prietenul său a fost salvat. La final colegii din tranșeu, l-au întrebat de ce îi întreba mereu cît este ceasul, iar atunci cand a fost ora 21 :00 fix s-a dus fară frică să îşi scoată prietenul ? La care el a răspuns : « Eu sunt creştin şi cred în Dumnezeu. La ora 21:00 în fiecare seară mama mea se roagă pentru mine, şi am știut că este singurul moment bun cînd pot să merg să îl scap pe prietenul meu, Dumnezeu m-a ferit de orice glonţ, folosind drept scut, rugăciunile mamei mele. Mulţi spun că rugăciunea este respiraţia sufletului ,cred că această comparaţie vrea să spună că ,în lupta noastră cu imperiul satanic rugăciunea este factorul decisiv din această luptă spirituală. Stăruinţa în rugăciune aduce prosperitate în viaţa credinciosului,calăuzeşte credinciosul în tot adevărul,descoperă lucrurile viitoare,implincînd darul prorociei care va zidi Biserica; Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.Ioan 16;13 Trebuie să dorim să avem umplerea cu Duhul Sfînt,fară umplere nu poţi fi plin de Duhul Sfînt,despre cei şapte diaconi se spune ca au fost plini de Duh Sfînt,"Fap 6;3,puteau ei sa fie plini de Duhul Sfînt fară a avea Botezul Duhului Sfînt ?. Nu ,Fap2;4

Unele persoane ,Biserici,doctrine ,lovesc în lucrarea Duhului Sfînt şi denigrează Bisericile unde se manifestă Lucrarea Duhului Sfînt ,a botezului cu Duhul Sfînt aşa cum este arătat în Fapte 2 ,şi în multe alte pasaje Biblice ,unele arătate în acest mesaj,ele nu fac altceva decît să priveze creştinii din Bisericile lor de una din impotantele Lucrări Divine ,oferite vieţii credinciosului . Umplerea cu Duhul Sfînt nu a fost adusă de Penticostali s-au Carismatici,este o pormisiune facută de D-zeu încă din vechime prin gura prorocilor Vechiului Testament ,promisă de Domnul Isus si împlinită în ziua de cinzecime de către Dumnezeu și oferită Bisericii lui Isus ,pentru consolidarea ei şi înfăptuirea marii însărcinări; Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului."Fap 1;8 Există atîtea mărturii că Biserica Domnului Isus în primele secole trăieşte viaţa de credință prin Puterea Duhului Sfînt ,în momentele cînd peste Biserică vine apostazia ,Dzeu a ridicat întotdeauna mişcări de trezire care au afectat întreaga creștinătate,în secolul 2-6 prin Montaism D-zeu mișcă inimile credincioşilor şi Lucrarea Duhului Sfînt se manifestă din plin în viaţa credincioşilor,despre aceasta vorbeşte apărătorul creștinilor în faţa păgînismului Tertulian,alăturîndu-se şi el ulterior acestei mişcări de trezire . Irvingienii prin pastorul puritan Irving care fondează o altă mișcare de trezire "Biserica nouă apostolică ", şi mulţi alții. Iubiţi fraţi şi surori ,fiecare din noi trebuie să fim treji,se apropie venirea Domnului,Biserica trebuie să fie în clocot ,numai prin putera Duhului Sfînt putem să obţinem acest deziderat ,întunericul este tot mai mare,puterea celui rău care din zi în zi se intensifică tot mai mult,îmbîcsirea creștinătăţii cu atîtea "evanghelii " ,fac ca întunericul să fie tot mai profund.Frate si soră ,tu ai o chemare specială ,pentru timpul acesta din urmă ,nu zadărnicii Lucrarea Duhului în viaţa ta ,lasă ca uleiul Duhului sa-ţi umple vasul sufletului tău ,nu contează ce confesiune eşti,tu trebuie să fii umplut cu Duhul Sfînt,iar dacă eşti ,nu trebuie să ieşi din sînul confesiuni tale,rămai acolo şi pune-te la dispozitia Domnului.

Timpul este cel din urmă ,la un moment dat se va auzi o strigare; "Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!" Mat 25;6,ce vei face dacă eşti gol ? Nu te lamenta cu faptul că :Biserica ta este mare,corul merge splendid ,fanfara cantă superb,pastorul are două Facultaţi în Teologie,această bogăţie nu iţi garantează că vei fi şi pregătit cînd va veni Mirele; Pentru că zici: "Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic", şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, Ap 3;17 Vino azi la izvor,cu vasul sufletului tău ,lasă că Duhul Sfînt să fie peste tine,stăruieşte după umplerea cu Duhul Sfînt.Fii apoi un Lucrător în via Domnului Isus. Domnul Isus să vă binecuvinteze cu darul Duhului Sfînt.

                                         Pastor MARGEA TEODOR