betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

Nasterea Domnului Isus

 

IUBIȚI CREDINCIOȘI,noaptea neuitată a nașterii Mîntuitorului în Betleemul din Iudeia cu peste două mii de ani în urmă ,aduce de fiecare dată cu sine înălțătoare bucurii,trăiri sufletești de mari dimensiuni pentru orice creștin practic care poate să își manifeste încă o dată bucuria despre felul cum Suveranul D-zeu aranjează circumstanțele pentru a-și înplinii marețele planuri pe scena umanității. Tatăl Ceresc pune totul în mișcare ,pentru a realiza miracolul întrupării.

-Ingerul Gabriel se pogoară din cer pentru cîteva misiuni speciale.

-Cezar August dă porunca pentru înscriere ,în baza căreia Maria și Iosif pornesc la drum spre Betleem.

-Îngerii coboară deasupra Betleemului ,cu multă fericire cîntînd mesajul bucuriei.

-Păstorii din jurul Betleemului care păzeau turmele noaptea în cîmp ,sunt uimiți de minunatele făpturi cerești și de înștiințarea adusă,cît și de oda bucuriei care a răsunat pe cîmpiile Betleemului.

-Astrele cerești ies din orbite ,prin grai tainic cheamă Magii să urmeze steaua Răsăritului.

Doar cîteva din întîmplările care au mișcat lumea din acea vreme,unii însă nu au fost preocupați să vadă ce se întîmplă ,preocupările zilnice ,interesul imediat ,egocentrismul,automulțumirea ,pasivitatea, religia,și cîte alte surogate pe care stăpînul lumii de jos le-a pus pe piață.

Cîte semne avem și astăzi ,nici o dată în istoria umanității ,Dumnezeu nu a vorbit oamenilor cu atîtea semne,dar cine să ia seama?,stăpînul lumii de jos ,arunca pe piață oferta modernă a zilelor din urmă ,aceiași forfotă ,stăteam zilele acestea și priveam ,la mulțimea de oameni care aleargă parcă besmetică ,pentru un singur interes,băutură și mîncare . De această febră ,este cuprinsă în mare parte și Biserica D-lui,

PREGĂTIREA VENIRII ÎN LUME A LUI ISUS.! Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu ,Domnul Isus Cristos ,a fost pregătită de Dumnezeu cu multă vreme înainte,pentru că se încadra într-un plan a lui Dumnezeu ,ca sămînța femeii din Genesa 3;15 ....Aceasta îţi va zdrobi capul..,și nu putea să vină nici mai devreme nici mai tirziu decît la ,,la împlinirea vremii" Gal 4;4.

Pregătind planul Său de mîntuire a neamului omenesc,Dumnezeu a pregătit apariția pe pămînt a Fiului Său ca să evanghelizeze lumea.

UN POPOR ALES

Pregătirea și formarea poporului Evreu ,ca popor Mesianic a avut rolul său în venirea Domnului Isus pe pămînt;

-Primirea credinței într-un sigur Dumnezeu adevărat ,în mijlocul popoarelor idolatre care trăiau în mare confuzie spirituală.

-Poporul Evreu trebuia să dea lumii cuvîntul scris a lui Dumnezeu,Biblia.

-Să pregătească instrumentul întrupării,o fecioara curată.

Răspîndirea pe pămînt a adevărului ,cu privire la un singur Dumnezeu s-a făcut prin Poporul Evreu,care a răspîndit și vestea că Dumnezeul Unic va timite pe cineva de la El pe pămînt,Trimisul [Mesia ebr ,Hristos corespondentul ebraic al cuvîntului Mesia în greacă] a fost năzuința multora în acea vreme,sentimentul religios înăscut în om,a început să prindă mari speranțe.Dumnezeu a știut că dacă oamenii nu-L vor cunoaște pe El,setea lor launtrică nu va fi satisfacută,oamenii se vor închina la zei sau chiar la oameni.Încercarea filozofilor vremii de a aduce puțină lumină în sufletele oamenilor eșuase,filozofi ca Socrate,Platon,Aristotel, au recunoscut zădărnicia omului de al cunoaște pe Dumnezeu,spunînd:dacă Dumnezeu nu se va face cunoscut,oamenii nu-L vor cunoaște niciodată.

 Singurul popor care cunoștea adevărul despre Dumnezeu ,era poporul Evreu,care trecînd prin cele două mari împrăștieri[diaspore] ale sale a înlesnit drumul cunoașterii despre Dumnezeu,a popoarelor lumii.

Prin diaspore poporul Evreu a influiențat lumea de atunci despre adevăratul Dumnezeu și au indus ideea despre venirea lui Mesia.                                                                                                                                                                                                          Poetul Virgilius care a trăit în prejma anilor nașterii Domnului ,pe vremea domniei lui Octavian August,scrie într-un poem al său:

..Iata c-a venit și vîrsta cea din urmă ,profețită de Sibila de la Cumae

  Îndelungul  șir de veacuri își începe reînoirea.

  Și se-ntoarce iar Fecioara.

  Și curînd o să se-ntoarcă și domnia lui Saturnus.

Pe langă aceste pregătiri a venirii Fiului Lui Dumezeu în lume,Dumnezeu mai pregătește și alte instrumente ale venirii Domnului Isus:

-FORMAREA UNEI LIMBI DE LARGĂ CIRCULAȚIE .

AdevĂrul trebuia   sĂ se vesteascĂ peste tot,una din mijloacele cu,care să poți face aceasta, este nevoie să fie o limbă care să o vorbească îit mai multe popoare,începînd  cuceririle lui Alexandru cel Mare,începe și epoca elenistică,limba greacă a fost cunoscută pretutindeni,ea a fost limba filozofilor ,a negustorilor,a navigatorilor,era și limba cea mai exactă.

Ptolomeu al II-lea,regele Egiptului care a trăit între anii 283-246 .în Hr,a dorit să aibă pentru biblioteca lui  o traducere a Bibliei în limba greacă,72 de  învățații evrei au tradus Vechiul Testament în limba greacă ,versiune numită Septuaginta,versiune ce s-a folosit  ulterior la traducerea ei în alte limbi.

Tot în limba greacă se vor scrie majoritatea carților Noului Testament.

PACIFICAREA LUMII

Lumea din acea vreme era divizată ,prin imperiul Roman ,legiunile lui care erau răspîndite peste tot în lume,sa reușit pacificarea ei ,asfel ca la 30 ianuarie în anul 30 în Hr.

Împăratul roman Augustus inaugează la Roma pe cîmpul lui Marte ,,Altarul Pacii',proclamînd 'Pax romana' -pacea romană ,în lumea cuprinsă în hotarele imperiului.

Acest lucru a pemis cunstruirea unor drumuri,care să ușureze calatoria dintr-o parte în alta,granițele au dispărut,,acestea și alte benificii aduse de pacea romană au permis Evangheliei să se răspîndească peste tot.

ÎNTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU

În aceasta lume care era în așteptarea unor evenimente marețe ,care să dea speranță oamenilor,Dumnezeu a pregătit totul.Întruparea Fiului Său,la patru mii de ani de la creație ,Dumnezeu vorbește lumii înntr-un mod cu totul diferit.Primele mesaje a lui Dumezeu sunt trimise prin îngerii Săi,care primesc misiuni specifice în cele cinci comunicări ale lor.

1.Mesajul către Zaharia :Luca 1;11,22

2.Mesajul către Maria:Luca 120;38

3.Mesajul către Iosif :Matei 1;20,23

4.Mesajul păstorilor:Luca 2;10,11

5.Mesajul magilor :Matei 2;12

Din sfera Divinității sunt trimise aceste ființe cerești,spirituale cu inteligenţă, emoţii şi voinţă,ne avînd trup omenesc,ceea ce nu le-a afectat personalitatea individuală,ca să anunțe acest eveniment important care urma să se împlinească

Deasemenea mesajul profetic a avut un rol însemnat  în ce privește întruparea Fiului Lui Dumnezeu așa cum vorbește Cuvînul Evangheliei prin următoarele :

Mesaje Profetice

- Elisabeta-Luca 1;42,45,  -Ea a strigat cu glas tare: "Binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile, care i-au fost spuse din partea Domnului, se vor întîmpla

Maria-Luca 1;46,55-Şi Maria a zis: "Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile, pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa,

-Zaharia Luca 1 ;68,69-"Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică (Greceşte: un corn de mântuire.) în casa robului Său David,

-Simeon Luca 2;29,35"Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel." Tatăl şi mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El.

Simeon i-a binecuvântat, şi a zis Mariei, mama Lui: "Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stârni împotrivire.

Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.

-Ana,Luca 2;38,A venit şi ea în acelaşi ceas, şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului.

 CUVÎNTUL-LOGOSUL                                                                                                                            

  Unul  dintre ucenicii Domnului care vede cel mai bine divinitatea Domnului Isus,chiar dacă pentru cei mai mulți ea era mascată de haina trupească a Domnului Isus,a fos Ioan,care în cel mai înalți termeni filozofici și teologici spune despre întruparea Logosului[cuvîntul viu].Logosul era în vremea aceea o materie de studiu pentru toți filozofii timpului,în una din zile filozoful Platon,elevul lui Socrate  care a trăit în veacul de aur al Atenei,adresîndu-se ascultătorilor,le-a spus :Poate va veni o zi în care Dumnezeu va trimite un cuvînt[Logosul]care va descoperii toate tainele și va lămurii toate lucrurile.

Ioan proclama venirea logosului spunînd în cap 1;1,5:1La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

Termenu Logos se referea  la persoana Domnului Isus ,toată opera creaționistă,universul,păstrarea lui,scoaterea lumii din haos,îit și mîntuirea ei ,Ioan proclamînd logosul,proclama unitatea ,și veșnicia Dumnezeirii,Proclama relația lui Isus cu Tatăl,fiind de la început cu El,și relația lui cu Sfînta Treime ,fiind Dumnezeu deplin și adevărat.

Vorbind despre timpul întrupării,părerile sunt împărțite,și s-au făcut multe speculații pe tema aceasta ,oricum 25 decembrie nu putea fi ziua nașterii Domnului Isus ,am mai spus și în alte predici acest lucru,ceea ce se cunoaște este că:Dionysie cel Mic care a trăit la Roma în anul 532 a stabilit era creștină,fixînd nașterea Domnului la anul 753 de la fondarea Romei,

Astronomul Kepler a încercat să stabilească data nașterii  Domnului pe baza conjucției între aștrii Jupiter ,Venus si Saturn,ajungand la concluziua că data nașterii Mîntuitorului a fost cu cîțiva ani înainte de data stabilită de Dionisie cel Mic.Irod Cel Mare a murit în anul 4 în Hr,Quirinius a fost prima dată procurator al Siriei în anul 6 în Hr,recensămîntul din vreamea nașterii Domnului a fost între anii 9-6  în Hr,nașterea Domnului a fost cu cel putin 6 ani înainte de data caledaristică.

Nașterea Domnului ca sărbătoare a fost fixată în anul 354 d Hr, iar 25 decembrie  este data din documente ,oficial ca sărbătoare ziua nașterii Domnului  apare în timpul împăratului roman Justinian 527-565,zi ce coincidea cu ultima zi din sărbătorile Romane Saturnalia [,numita Dies Natalis Invieti] ,ziua nașterii neînvinsului.

 NAȘTEREA DIN FECIOARĂ

Atît Matei cît și Luca,afirmă cu tărie ca Isus Hristos a fost zămislit de la Duhul Sfînt:Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.Mat 1;1835   Îngerul i-a răspuns: "Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu Luca 1;35 Isus născindu-se dintr-o mamă fecioară ,fară a avea un tată omenesc,Prorocul Isaia anunța nașterea din fecioară  a unui copil care va fi numit Emanuel un cuvînt ebraic care înseamnă "Dumnezeu este cu noi" Isaia 7;14 ,prorocie facută cu 700 de ani înainte de întruparea Domnului .În textul din Matei 1;23,cuvîntul "fecioară "reprezintă traducerea corectă  a grecescului " parthenos",care apare în Septuaginta,Isaia 7;1,în ebraică"almah". Nașterea Domnului Isus,a fost un eveniment Divin ,prin implicarea supranaturalului,a avut efect major asupra omenirii,prin filonul creștin atinge milioane de oameni,deși nu este poruncită ca sărbătoare în Sfînta Scriptură,manifestarea sărbătorii este un bun prilej de a ne aduce aminte de venirea în lumea  noatră a Fiului lui Dumnezeu.

Dacă sărbătoarea Nașterii Domnului Isus ,nu are evlavia unei sărbători duhovnicești ,ci îmbracă forma lumească  a unei manifestări ca toate celelalte, atunci sărbătoritul nu este acolo.Să lăsăm ca în viețile noastre să se vadă Hristosul care s-a întrupat pentru ca menirea noastră să fie schimbată ,să aparținem prin viața nouă, ce am primit-o prin Isus ,Divinității.

                                         Fie ca bucuria Nșterii Domnului să va însoțească