betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

 La marea Tiberiadei
 

O mare parte din activitatea Mesianică , Domnul Isus a petrecut-o în zona mării Tiberiadei s-au Lacul Tiberiada,Yam Kinneret în ebraică .

-aici Domnul Isus a prezentat multe din învățăturile Sale,

-aici au fost înmulțite pîinile ,

-hrănind 5000 de oameni,

-aici Domnul Isus vine pe ape la ucenici,

-aici Domnul a domolit vîntul și a liniștit valurile,

-aici a făcut chemarea ucenicilor pescari să vină după El,  și îi va face pescari de oameni.

Geografic locul Ghenazaret este situat în partea de nord a Israielului, pe partea vestică a înălțimilor Golan,are o întindere de 21 km și o lățime de 13 km ,prin mijlocul lui curge rîul Iordan. Adâncimea Lacului Tiberiada este până la 43 de metri, aflînduse la   209 m sub nivelul mării, în Valea Iordanului.

Aici la Marea Tiberiadei Domnul Isus se mai arată încă o dată ,a treia oară în grup ucenicilor Săi ,de această dată erau  doar cațiva,Petru ia inițiativa, și spune că vrea să meargă să prindă pește,ceilalți ucenici spun că și ei vor meargă cu el să prindă pește,era noaptea,și aceasta  a însemnat mult pentru acei ucenici și care poate să însemne mult și pentru viața noastră spirituală ,și nu numai.

1.Noaptea disperării,Petru fiind pescar de meserie și chiar ceilalți le-a fost greu să înțeleagă că într-o noapte întreagă nu pot să prindă nimic.Acest lucru se întîmplă și cu noi de multe ori ,și parcă ne este greu sa întelegem,caci cu puterile noastre nu putem să facem multe lucruri bune . Înțelegem de aici  că:

-uneori deprinderea trupească nu înseamnă prea mult,[ Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.1 Tim 4;8 [evlavia însoțită de mulțumiri este un mare ciștig]1 Tim 6;6]

2.Noaptea trudirii fără  folos, irosim de multe ori energia noastră fără nici un folos,ne chinuim de multeori în zadar, deageaba .[Drept răspuns, Simon I-a zis: "Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit,..Luc5;5,trudă fără iluminare,munca fără țintă,zbaterea fără un plan ,fără o strategie,este doar epuizare în zadar.

3.Noaptea muncii fără inspirație,călăuzirea noastră ,munca ,drumul,inițiativele, ele trebuie să fie sub călăuzirea Dhului Sfînt,fără aceasta nu avem izbîndă. [ Când va venii Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperii lucrurile viitoare. ]Ioan 16;13,munca pentru cer ,trebuie să fie sub călăuzirea cerului.

Duhul Sfînt ne-a fost dat ca ți călăuză,învătător ,ca să ne cerceteze inima, aducîndu-ne mereu aminte de planul lui Dumnezeu,pe care noi trebuie să-l urmăm.Călăuzirea Duhului în munca ucenicului este foarte importantă,deaceea el trebuie să aibă controlul deplin asupra finței noastre,pentru a putea fi posibil acest lucru,noi trebuie să credem că:

-El ne-a fost trimis de Domnul Isus,ca să locuiască în noi.

-El coordonează pe pămînt Biserica lui Isus pîna va veni El

-El venind in aceasta noua dispensatie a adus cu sine Darurile Duhului,si Roada Duhului,care sunt date ucenicilor lui ca sa lucreze cu ele pina va veni Domnul.

-El nu trebuie discreditat,nu trebuie hulit,nu trebuie respins.

-El trebuie cerut ,trebuie dorit,trebuie lăsat să lucreze așa cum vrea El

4.Noaptea aceeea,spune Ioan,nu au prins nimic ,li sa mai întîmplat să nu prindă nici un pește toată noaptea, Drept răspuns, Simon I-a zis: "Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!"Luca 5;5,și acest lucru trebuia să le dea de gîndit.Așa avem si noi ,noaptea infringeri, zilele epuizări fără folos ,care trebuie să nască în viața noastră semne de întrebare.

Înainte de a da vina pe cineva,sau a-l face răspunzător pe Dumnezeu  pentru eșecurile noaste,insuccesele ce le avem ,trebuie să ne întrebăm de ce?Și atunci cînd vom introspecta ființa noastră vom ști de ce.

Dimineața,este întodeauna un nou început,Dimineața Isus stătea pe țărm,ucenicii nu știau că era Isus.

1.Dimineața este un nou început ,pentru fiecare din noi atunci cînd ne trezim din noaptea epuizărilor și insucceselor noastre,întodeuna Isus este pe țărm,datoria noastră este Sa-l vedem,si sa mergem la El.Intodeauna Isus a pregătit totul,știe de ce avem nevoie,focul peștele,piinea erau deja pregatite la țărm,pentruca acolo este Isus,trebuie să muncim,este datoria fiecăruia,dar Domnul Isus pregătește totul atunci cînd noi căutăm să fim la dreapta,[ Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mat 6;33]Daca Îl căutăm pe Isus,atunci el este pentru noi ,și pîine și îmbrăcăminte,și casă,mai puțin Mercedesul.Domnul Isus ne spune că vom primii ca binecuvintare de la El tot cea ce avem nevoie pentru viață noastra.                                                                                                                                                                                                                                                        2.Dimineața este întodeauna o provocare pentru fiecare din noi,Domnul Isus ne întreaba ca și pe ucenici ,ce avem ?,ca să ne dea ce nu avem ,noi trebuie să fim sinceri cu Domnul,să spunem iîtodeauna adevărul ca să fim binecuvîntați.Domnul Isus a dorit să le arate că EL este Domn al minunilor,și că prin El putem realiza orice ,este spre folosul nostru.Să fim sensibili la provocările pe care ni le face Domnul,și atunci cu El vom biruii,[Ps 118;16,.dreapta Domnului cîștigă biruința,].Trăim într-o lume nedreaptă,năvala nu este spre împărăția cerurilor ci spre lume,mulți spun că ei cred că există Dumnezeu ,dar nu au credința în Dumnezeu,aceasta lume ne este ostilă ,dar noi trebuie să cîștigăm bătălia asupra ei ,Isus ne face această provocare,să ciștigăm,oferindu-ne și resursele pentru aceasta,[..pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa  noastră.1Ioan5;4    ]                                                                                                                                                                                                                                                                                               3.Dimineața abundenței prin ascultare,de cîte ori nu ne spune și nouă Domnul să aruncăm mreaja în partea dreaptă,noi tot pe stînga,care stînga:  -stînga fără rod,-stînga obisnuintei, -stînga influenței,  stînga tradiției, stînga materialistă, stînga firii, la stînga sunt cei care nu produc , nu aduc roadă pentru Domnul,la stînga vor fi cei care vor arde.                                                                             

Am învățat că dreapta Domnului cîștigă biruința.Noi trebuie să punem ascultarea de Domnul mai presus de orice,Samuel îi spune Domnului: "Vorbeşte, căci robul Tău ascultă".1Sam 3;10.Psalmistul sub inspirația Duhului ne atenționează, [O! de aţi asculta azi glasul Lui! Ps95;7] Ascultarea de Domnul trebuie să fie o prioritate a vieții credinciosului,unii cred că dacă,dau bani să se facă Biserici, așa îl îmbunează pe Dumnezeu,alții se țin numai de posturi,crezînd că așa îl fac pe Dumnezeu mai bun pentru ei,femeile își acoperă capul ca musulmanii,bărbații își tund părul la zero,multe alte mătănii fariseice care chinuie doar trupul,or fi unele bune ,dar ascultarea trebuie sa fie prioritară , in [1 Sam 15;22 Dumnezeu ne vorbește tuturor, "Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.]                                                                                                                                                                                                                                              4.Dimineața ineditului,care produce experiența deosebită ,miracolul,minunea, copleșirea divinului,[mulțime de pești,nu mai puteau trage mreaja],descoperirea ,[este Domnul],sa întîmplat ucenicilor atunci cînd la porunca Domnului au aruncat mreaja în partea dreaptă,a aparut miracolul.Aceste minuni ale Domnului se întîmplă și astăzi,Domnul Isus,mai binecuvintează încă ,mai înmulțește pîinea,mai vindecă bolnavi și trupește și sufletește,mai face minuni ,petrucă El este Domn al minunilor,Își întarește Cuvîntul Lui prin semene și prin minuni,produce de atîtea ori ineditul în viața noastră,auzim de atîtea ori copii Domnului spunînd:este prima datî cînd mi se întîmpla așa,am văzut ceeace n-am mai văzut niciodată,am simțit ceeace niciodată n-am simțit,fiecare zi poate fi Dimineața ineditului,pentru că :Domnul este același Dumnezeu neschimbat,[Maleahi 3;6"Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb;Evr 13;8Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!].Slăvit să fie Numele Lui.

Mreaja ucenicului, este unealta de lucru. Ce trebuie să facă ucenicul ?Cea ce a facut iîvățătorul lui ,cea ce l-a învățat Învățătorul lui să facă,Ce a făcut Isus Învățătorul nostru ? a adus oameni la împăcarea cu Dumnezeu,le-a dat cuvintele vieții,a mers din loc în loc propovăduind Evanghelia.Noi nu trebie să facem așa ? Dilema celei mai mari părți a creștinismului din zilele noastre este că :au uitat că pe lîngă faptul că sunt creștini ,trebuie să fie și ucenici  ai Domului .Creștinii stau în Biserici cum stă lumea la teatru,merg la Biserică ,spun ei ,sunt creștin ,și în multe Biserici ce este ?șou-ri,parade de modpă ,rămpi de lansare pentru cei favorizați de nu știu cine ,etalarea eului,gîdilarea firii,că doar sunt creștini,dacă le vorbești de porunca Domnului: Duceți-vă,nu înțeleg acest vocabular ,iar dacă se duc ,se duc în jurul Bisericii ,ca și găina în jurul casei.Se tot evanghelizează pe iei însăși,s-au îngrășat și încep să împungă cum spune profetul.

-Ucenicul Domnului are alt statut ,ucenic al Domnului este cel care îl urmează pe Domnul și aduce roadă pentru El,și nu orice roadă ci multă[ Ioan 15:8 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.]

-Ucenicul Domnului este cel care Îl urmează pe Isus ,și rămîne în cuvîntul Lui  Ioan 8:31 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;Daca ai crezut ,ți-ai asumat o responsabilitate,trebuie să îți respecți angajamentul;aceasta îți conferă statutul de Ucenic,pasivitatea ,lenevia ,comfortul,obițșnuitul,ritualul duc creștinii la pierderea calității de Ucenic.

-Atunci cînd Domnul ne-a rînduit să fim ucenicii lui,El ne-a ales întîi,scopul pentru care ne-a ales este acela de a lucra pentru El ,de a aduce roadă ,și a ne bucura de toate resursele care Domnul  le oferă prin rugăciune ucenicilor Săi.[Ioan 15:16 Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.]

1.Fiecare ucenic trebuie să aibă o mreaja[UNIALTA DE MUNCĂ]

2.Mreaja trebuie aruncată la porunca [mai încercați și în partea dreaptă] trebuie să ai inspirația viziunii în lucrul la care ești chemat,și aceasta se primește prin lumina dată de Duhul Sfînt.

3,Mreaja este numai pentru pești,acesta este scopul principal pentru care ți-a fost dată,nu o folosi în alte scopuri

4.Mreaja nu se rupe ori cît de mulți pești ar fi,de la o sută cinzeci și trei pînă la cîți dorești să te implici,fii liniștit că nu se rupe ,mai repede se rupe undița[mreaja modernă a crestinului]

5.Mreaja trebuie dusă la țărm,la Isus ,El este pe țărm,El așteaptă ca fiecare ucenic să vină cu mulți pești,și ție ți-a spus Domnul ca și lui Petru,.Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”Luc 5;10

Doresc ca Domnul Isus,Învățătorul nostru ,Cel care făcut să fim ucenicii Lui,și ne-a dat marea poruncă să ne ducem să lucrăm pentru El ,să pună un suflu nou în toți copii Lui,să-și îndeplinească cu responsabilitate chemarea. Domnul Isus să vă binecuvinteze .  M.T.