betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

 Dragostea este ca o primavara

 

Dragostea este ca o primavară!
La sfirșitul lunii februarie în curtea casei mele au aparut primi ghiocei,după iarna scurtă și geroasă ,iarna care aduce întotdeauna aîtea probleme ,cînd ți se pare ca viața se cufundă în izolare ,văzînd nameții de zapadă cu staturi impozante ridicîndu-se în jurul casei,cînd prea multă liniste ce inpresoară atmosfera ,nu se mai auzea nici strigătul copiilor care se intorceau de la școală,nici oamenii care mai stăteau la taifas,doar fumul alb ce se ridică din multele case,parea să aibă activitate ,apar primele raze de sperantă :iată apar primii ghioceii !
Acest lucru ar vrea să spună multe:Sorele mai darnic cu raze mai calde vorbește de puterea regenatoare, păsările calatoare încep să se întoarcă ,florile ,pădurea ,pomii ,prind viață ,se regenerează ,o reinviere a naturii o aducere la viață ,aceste lucruri vor sa spuna că și în viața noastră trebuie să se producă o schimbare ,o regenerare spirituală.
Cine este interesat să aducă primavara ?să readuca la viata toate lucrurile ?cine este interesat să descrețească frunțile oamenilor  ?Dumnezeu creatorul a toate ,De ce ? din dragostea care o are pentru oameni.Cine este interesat de revitalizarea vieții crestinului?cine vrea revigorarea lui?redesteptarea sa la viață ? Domnul Isus Mintuitorul nostru ,De ce ?fiindcă ne Iubeste ,revarsă dragostea Lui peste noi,ne vrea sa fim ai Lui ,ne dăruiește viata,Dragostea Divină se revarsă prin Domnul Isus,Slavit să fie Numele Lui!
Cum să înțelegem mai bine dragostea Domnului,decît privind la jertfa Fiului lui Dzeu ,care se dă pe Sine la moarte pentru păcatul nostru.[ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.Ioan 3;16] Dragostea este una dintre caracteristicile vieții înoite de Domnul,de fapt cea prin care se văd celelalte daruri divine este dragostea, Dragostea de Dzeu și dragostea de oameni trebuie să aibă întîetate în viața noastră ,chiar dacă oamenii ne numesc naivi,și uni roiesc cu alte scopuri în jurul nostru,dragostea trebuie să primeze ,Domnul Isus a făcut mult bine oamenilor cînd era pe pamînt,nu era interesat de viața lui ,să cîstige ,să aibe posesiuni,interesul lui era semenul ,cu toate acestea oameni l-au denigrat în cel mai josnic mod,atitudine care cei mai mulți o au și astăzi,dar cu toate acestea dragostea Lui a ramas aceias.In acelasi mod urmasi lui Isus sunt denigrati,El a spus [.şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu Mat 24;9],deasemenea  in [Marcu 13;13Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.]Dragostea este o imensa primavara,care cauta sa aduca bucurie in toti,sa invioreze pe toti,Dragostea.. [Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. 1Cor 13;4,5,6,7]   [Dostoievski spunea :Dragostea ii face pe oameni să se simtă egali..,] dragostea te face să accepți pe toți oamenii,iar acei care sunt în nevoi să poți fi mai aproape de ei.Iubirea de frați și dragostea de oameni,este caracteristica creștinului,este divinul din noi,[filosoful Platon spunea: Iubirea este pentru oameni și zei o mareață și minunată divinitate. ]Chiar dacă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în exprimările lui el spune, există o divinitate mai mare ca zeii,Ioan spune cine este acea divinitate.[ Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Ioan4;8.]Cucerirea lumii pentru Cristos nu se poate face decît prin dragoste,dragostea care se dă pe sine pentru fericirea celuilalt, numai prin dragoste de oameni se poate construi o lume mai bună,[Maica Tereza spunea: Lumea aceasta va fi o lume mai bună atunci cînd puterea dragostei va înlocuii dragostea de putere.]Redeșteptarea la adevarata viața se poate face prin acceptarea dragostei lui Dzeu,care toarnă în inimile noastre Dragostea Sa,prin Duhul Sfînt.[ Victor Hugo spunea: Omul are nevoie de dragoste. Viața fară duioșie și fără iubire nu e decît un mecanism uscat, scîrțîitor și sfîșietor. ]Din dragoste pentru noi Dzeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce,pentru păcatul nostru,Dzeu a oferit fiecărui Dragostea Lui,se cade și noi să-I răspundem cu dragoste oferindu-i viața noastră Lui.A venit primavara,ca o dragoste peste noi,după un timp nu prea prielnic Dzeu trimite revigorare în natură,revitalizarea vieții din natură ,totul parcă este într-o schimbare agreabilă,parca această atmosferă ar vrea să ne redeștepte spiritual,dragostea pentru o viață înoită ,să pună stăpînire pe noi,frumusețea vieții noi să se vadă mai pregnant,bucuria mîntuirii să ne inunde inimile,să fie o veșnică primăvară în sufletele noastre.Iubiți frați și surori Biserica lui Isus contemporană timpului din urmă este chemată să lucreze în ogorul Domnului,cu mai mult elan și prospețime,venirea Domnului Isus este foarte aporoape iar marea însărcinare a Domnului trebuie să fie pentru Biserica o prioritate, [Apoi le-a zis: "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit Marc 16;15,16 ]Acest verset biblic nu trebuie să fie doar un slogan,ci el trbuie să fie o poruncă pentru fiecare copil al Domnului în parte,nu trebuie să așteptăm să vină nu știu cine să facă lucrarea în locul nostru ,de aceea frați și surori trebuie să ne redeșteptăm la adevarata viață creștină ,resursele noastre sunt în Domnul Isus,Biserica locală trebuie să gestioneze planul local de misiune ,grupele de misiune trebuie să funcționeze,dar și fiecare creștin în parte,dacă ești într-o localitate la țară și ești singurul frate s-au soră,tu trebuie să aplici planul de misiune local ,primele resurse pentru îndeplinire sunt:                                                                              
-Insoțirea Domnului Isus [.Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin.Mar28;20]                                                                                                                
-aportul Bisericii prin rugăciune,spijin financiar,grupe misionare. Același lucru trebuie aplicat și în cartierul unde locuiești,pe strada unde este locuința ta,să fii un lucrător cu Dzeu ori unde te-ai afla. A lucra pentru Domnul Isus înseamnă a veghea,nimeni nu poate veghea atunci cînd nu duce o luptă,este greșit că a veghea înseamnă doar să te rogi și să citești Cuvîntul,acestea fac parte din planul vegheri,noi trebuie să și aducem roadă pentru Domnul,și roada o aduci lucrînd pentru El.Copii Domnului trebuie să fie harnici în lucrul încredințat,dacă nu lucrăm nu este nici roadă,în Prov 20;4 găsim scris [Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! ]Nu semeni ,nu iese nimic,răsplata o să o primim din rodul muncii noastre, [Eu, Domnul, cercetez inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui."Ier 17;10] Iubiți frați și surori ,razele calde ale Soarelui Dreptății,îți vor inunda ființa dacă tu vei lua decizia să lucrezi pentru Marele Împărat și Împărăția lui,trebuie să aducem rod ,dar trebuie să știm întotdeauna că numai prin El putem aduce, [Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic..Ioan 15;4,5 ].
Noi nu putem să fim ucenicii  lui Isus numai atunci cînd aducem rod pentru El,aceasta o spune Domnul Isus,și nu doar rod ,ci mult rod, [Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.Ioan15;8 ].În editorialul din luna martie,o lună a revitalizării vieții, naturii, fac chemare la toți copii Domnului Isus să se angreneze mai mult în lucrul Domnului,și este aîit de mult lucru în ogorul Domnului și chem frații și surorile din oricare Biserică a Domnului Isus să sprijine lucrarea noastră din Oltenia,frați predicatori,care sunteti în multe Biserici ,și vă vine rar rîndul să predicați în Biserica locală, veniți în zonele aride unde se poate predica zilnic,tu ai un talant din partea Domnului ,nu te ingropa în resemnare și uitare,vino aici ,căci Isus te vrea în ogor,cînd am venit în Oltenia în cinci orașe nu era nici o Biserica evanghelică,am aplicat o strategie data de Domnul Isus și acum  în fiecare oraș sunt una s-au doua Biserici Evanghelice,dar sunt atîtea sate și comune unde nici macar nu sa vestit cuvintul Domnului.Luna martie poate fi un inceput bun,o redesteptare la viata. Frati si surori ca sa avem rod trebuie sa muncim,fara muăca nu iese rod,[ Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.2 Tim 2;6. ]Fie Binecuvintarea Domnului peste copii lui .Amin

                              Teo Margea