betaniacaracal.robetaniacaracal.ro
betaniacaracal.ro

betaniacaracal.ro

Dec 11,2017

 

 

 SALUTUL NOSTRU Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: "Ava! adică: Tată!"

   

 RADIOCREȘTIN 

 Radio cezareea

 Radio Vocea ev

 RadioCNM Arad

 Radio Elim Tim

 Radio filadelfia

       

PAGINI CREȘTINE

  

 Biserica Elim
 Betania Oradea
 Biserica micalaca.arad
 Cezareea.ro
 Flacara inchinarii
 Cbee Oradea
 Misiunea speranța
 Muntele Sionului
 Betel Zorilor
 Rcrwebsite.com
 Pagina pastorului
 Resursecrestine
 Luptăpentruunzîmbet
 cantari.de
 pastormargea
 cantaricrestine.ro
 

 
AI O CAUZĂ SPECIALĂ ?

Ai o cauză specială,ai  un necaz,o suferință,o problemă interioară și ai nevoie de un sprijin și ajutor în rugaciune ?Trimite cauza ta și  mulți frați și surori ,Bisericii,se vor ruga pentru tine.  Accesează pagina de rugăciune .             Pentru detalii clik aici


       PREDICII SCRISE 
  
 Vestirea mîntuirii
 Clipe,ceasuri,zile
 Umplerea cu Duhul..
 Toma Didimul
 Credințe zădarnice
 Vedeniile dau încred.
 Credința si manifes..
 Post și rugăciune
 La marea Tiberiadei
 Sărbatoare creștină
 Biserica Cinzecimii
 Nașterea Domnului
 Lucrarea noastră
 Duceți Mintuirea
 Căderea în păcat
 Joia patimilor
 Cristos a înviat
 Casa zidita pe stîncă
 Dragostea este ca o..
 Vine Domnul Isus
 Porunca Bisericii
 Biserica Biruitoare
 
 
 
 
 
 
 
 

                Biblia audio

     

 

            Versetul zilei

             

 

             Pasajul zilei

 Casa zidita pe stinca

 

 

                                                                           CASA ZIDITĂ PE STÎNCĂ

Iubiți frați și surori,trebui sa înțelegem că,la edificiul nostru ceresc trebuie să participăm și noi,această lucrare este bine evidențiată in Pilda ce Domnul Isus o spune  . 
Pilda prezintă două aspecte ale creștinătății,creștinul zidit în Cristos ,creștinul practic (Caci nimeni nu poate pune o alta temelie decat cea care a fost pusa, si care este Isus Hristos).,unde Cristos este centrul vieții lui, doritor nu numai sa-L cunoască pe Dumnezeu ci să și intre în Imparația Lui.Creștinul care face voia Tatălui din ceruri,și creștinul de fațadă ,creștinul care sa oprit din mers ,plin de el însusuși ,care traiește doar emotiv,este mișcat doar emoțional. Cîteva lucruri sunt împortante aici: și despre acestea vorbește Domnul Isus.
1.Stînca care este Domnul Isus Hristos,care de veacuri stă tare și neclintită,stînca care adapă ca și în pustie,(şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos. )]1 Cor 10;4-
Prin pilda aceasta Domnul Isus face o chemare dar și un avertisment ,chemare să fim întelepți,să avem interes pentru casa noastră spirituală,să muncim în interesul ei chiar dacă trebuie să sapi în stincă să te ancorezi în ia.O chemare la responsabilitate ,fără  simțul responsabilității ,iți pierzi simțul orientării,pentru că sunt mai multe locuri unde poti zidi,trebuie să alegi pe cel mai bun,stînca ,care te ferește de ceea ce ar putea sa distrugă clădirea.Avertismentul Domnului este dat din pricină că El este interesat mai mult ca și noi de cladirea care se construiește,și asta o face din dragostea care o poartă fiecărui om,[ Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămîne în picioare, el va primii o răsplată.]1 Cor 3;14 Acest lucru îl dorește Domnul Isus pentru fiecare om,dar avertizează că dacă nu suntem interesați unde ne construim casa ,atunci exista pericolul să pierdem,și acea pierdere va fi foarte mare,[Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"
Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege." ]Mat 7'22,23
2.Temelia,este credința noastră în Isus Cristos [Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos.]1 Cor 3;11,ea,temelia este acceptarea noastră ,în propria viata a Mîntuitorului Isus Cristos,cine nu are la baza existenței sale acest adevăr se află pe nisipuri mișcătoare care este întodeauna gata să se distrugă iremediabil edificiul vieții lui.
Credința în Isus Cristos este o temelie tare ,care nu va putea fi dărîmată,dar credința noi o prim ca un dar de la Dumnezeu atunci cind suntem interesati de vitorul nostru vesnic,[Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hrist Rom 10;17 ].Acest lucru înseamnă ceea ce spunea domnul Isus in pilda,De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. Auzirea ,primirea cuvîntului ,este de mare însemnătate ,fiindcă ne aduce credinta in inimă,apoi împlinirea lui face ca să avem casa zidită pe stîncă.La așezarea construcției pe stîncă [InCristos]contribuie trei factori:ascultarea cuvîntului+împlinirea lui+judecata [înțelepciunea cu care abordăm oferta Domnului Isus]Toate aceste se fac pe temelia care este Isus Cristos ,credința în mîntuirea adusă prin jertfa Sa,.[...nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos]
3.Casa reprezinta viața noastră,dacă ea are temelia în credința că Domnul Isus Cristos este cel care a murit pentru pacatele noastre și este zidită pe stînca ,care este Isus  atunci va fi o casă care dăinuie ,vicisitudinile ,intemperile,cît ar bate în casa ea ramîne neclintită ,de ce ?casa este pusă pe un loc sigur,tare stîncos ,și are temelii bune.
 Casa care nu se prăbușete ,casa care trebuie dorită de fiecare credincios ,casa speranței care nu se năruie,casa ancorată în cuvînt ,înradăcinată în Cristos,în acel moment ne contopim cu Isus si devenim oameni din casa lui Dumnezeu,[  ... voi nu mai sunteti nici straini, nici oaspeti ai casei, ci sunteti impreuna cetateni cu sfintii, oameni din casa lui Dumnezeu,fiind ziditi pe temelia apostolilor si proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.]Ef 2;19,20 .Domnul Isus  pune accentul în această pildă pe judecata noastră,ratiunea noastă,sensibilizînd fiecare om să înțelegă cît de important este să ne gîndim la viitorul nostru veșnic,om cu judecata, spune Domnul Isus,aici este pus este accentul pe valoarea data celor care ramin în Isus care în momentul acceptări ei devin de fapt ,casa lui Dumnezeu,[Si prin El si voi sunteti ziditi impreuna, ca sa fiti un lacas al lui Dumnezeu, prin Duhul.” Ef 2;22]
Casa zidită pe stîncă ramîne veșnic,ea se va transfera în cer,[Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veşnică]2 Cor 5;1.
Casa zidită pe nisip? -auzire+neîmplinire+nechibzuință = prăbușire,nu ori ce prăbusire,ci o prabușire mare,care este caracteristica acestor oameni ? să auzim ce spune Domnul:[Nu orişicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"
Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege." ]Mat 7;21-23[Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face,] v 26  Se pare că acești oameni nu sunt străini de cuvînt,ei  sunt creștini,ei vin la adunare,se roagă,Doamne Doamne,,prorocesc,scot draci,fac minuni....Ni se pune întrebarea ,ce fel de casă avem ?unde este asezată ?cît de mult suntem interesați de viitorul veșnic al ei.
Avem aici o pilda scurtă ,dar foarte importantă,despre care se spune că atunci cînd a fost expusă a uimit pe cei ce au ascultat-o De ce aceastaă ? Pentru că pune în evidență interesul ce îl are un suflet pentru destinul său veșnic,si acest lucru ne întreabă pe fiecare din noi,cum ne trăim viața ? Poți să te numești creștin,să vii la Biserică dar dacă viața ta nu este o viață implicată,o viață dăruită Domnului,atunci este drept să îți pui întrebarea ,ce fel de temelie are casa ta ? Dacă predici Cuvîntul Domnului și ți se pare că ști Evanghelia din copertă în copertă,dar dacă predica ta nu are ca și țintă pe Domnul Isus ,jertfa lui mîntuitoare adusă iî Dar
ci tu te ocupi  de nimicuri,gunoaie ,,cum ar fi,de ce surorile vin în pantaloni la programele Bisericii ?Cum trebuie să fie baticul,s-au dacă trebuie sau nu ,pus pe capul surorilor  ,atunci frate predicatot este bine să îți pui întrebarea pe ce fel de teren este pusă casa ta duhovnicească ?Dacă esti Păstor de suflete,și dacă iți impui o lege a ta și nu ești samariteanul care să caute salvarea celor căzuți între tîlharii,atunci trebuie sa te uimească pilda ,si să iti pui intrebarea dacă casa ta duhovnicească este pusa pe un teren bun ?Dacă,dacă... Pun în fața noastră din nou Cuvîntul Domnului Isus, Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"
Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege." ]Mat 7;21-23 .Este important să ne uimească  această pildă, și să aplicam invatatura ei in viata noastra.  Domnul Isus să vă binecuvinteze pe toți.Amin

                                                  Pastor TEO MARGEA